KORVAUKSET

 • Lääkärinpalkkiot 75 %
 • Peruskorvattavat lääkkeet 75 %
 • Alemmat erityiskorvattavat lääkkeet 75 %
 • Ylemmät erityiskorvattavat lääkkeet 100 %
 • Alkuomavastuuseen kuuluvat lääkkeet 75 %
 • Tutkimus ja hoito 75 %
 • Fysikaalinen hoito 50 %
 • Sairaalamaksut 15 hoitopäivää/kalenterivuosi
 • Poliklinikkamaksut 100 %
 • Terveyskeskusmaksu 100 %
 • Päiväkirurgiamaksu 50 euroa
 • Hammashoito 60 % laskusta enintään 205 €/ kalenterivuosi (2 vuoden jäsenyys)
 • Silmälasit 60 % laskusta enintään 205 €/24 kk (2 vuoden jäsenyys)
 • Apuvälineet hallituksen harkinnan mukaan
 • Hautausavustus 510 euroa

korvauksista tarkemmin

 • LÄÄKÄRINPALKKIOT: Sairauskassa ei korvaa lääkäriasemien perimiä toimisto- ja poliklinikkamaksuja. Laitosmaksuja ei korvata.
 • LÄÄKEKORVAUKSET: Korvaus lasketaan viitehinnasta. Korvausta maksetaan SVL:n mukaan korvattavista lääkkeistä. Reseptilääkkeet, jotka eivät ole Kela-korvattavia eivät ole kassan sääntöjen mukaan korvattavia.
 • LÄÄKKEIDEN ALKUOMAVASTUU: Kassa korvaa lääkkeiden vuotuisesta alkuomavastuusta (50 euroa) 75 prosenttia. Asiakas maksaa itse alkuomavastuun apteekkiin ja pyytää laskelman lääkeostosta. Laskelma toimitetaan sairauskassaan korvauksen maksamista varten.
 • HAMMASHOITO: Sairauskassa korvaa hammashoidosta 2 vuotta kassan jäsenenä olleille 60 % ja maksimissaan 205 euroa/kalenterivuosi. Hammashoitoon kuuluvat myös hampaiden poistot sekä protetiikkaan liittyvät hoidot. Hammaslääkärin ottamat röntgenkuvat eivät kuluta hammasrahaa vaan ne korvataan tutkimuksen ja hoidon mukaan (75 %). Sairauskassa ei korvaa toimisto-/palvelumaksuja.
 • SILMÄLASIT: Sairauskassa korvaa silmälaseista ja vahvuuksilla olevista aurinkolaseista 2 vuotta kassan jäsenenä olleille 60 % ja maksimissaan 205 euroa 24 kuukauden välein. Korvauksen hakemiseen tarvitaan optikolta saatu kuitti, josta näkyy asiakkaan nimi. Optikon tekemiä näöntarkastuksia ei korvata.
 • TUTKIMUS JA HOITO: Tutkimukseen ja hoitoon katsotaan kuuluvaksi mm. lääkärin määräämät laboratoriokokeet, röntgenkuvat ja magneettikuvat. Korvauksen saamiseksi tarvitaan lääkärin lähete. Magneettikuvan lähetteen kirjoittajan pitää olla erikoislääkäri.
 • FYSIKAALINEN HOITO: Kassa korvaa 50 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta silloin kun se on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. Hierontaa ei korvata.
 • SAIRAALAHOITO: Sairauskassa korvaa sairaalan hoitopäivä 15 hoitopäivää/kalenterivuosi.
 • POLIKLINIKKA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT: Sairauskassa korvaa poliklinikka- ja terveyskeskusmaksut kokonaan. Voit toimittaa ko. maksut sairauskassaan maksamattomina, jolloin sairauskassa suorittaa maksun suoraan maksunsaajalle.
 • PÄIVÄKIRURGIA: Kassa korvaa päiväkirurgiasta 50 euroa. Päiväkirurgialaskut täytyy siis aina maksaan ensin itse.
 • HAUTAUSAVUSTUS: Hautausavustuksen saamiseksi täytetään hautausavustusanomus ja liitteeksi tarvitaan virkatodistus (kopio esim. perunkirjoitusta varten hankitusta virkatodistuksesta riittää).
 • APUVÄLINEET: esim. tukipohjalliset, tukisukat, polvituet, rannetuet. Ensimmäinen apuväline korvataan hallituksen harkinnan mukaan. Korvauksen saamiseksi toimitetaan lääkärin määräys sekä kuitti sairauskassaan. Kuulolaitteita ei korvata.
 • SAIRAALAN TAI TERVEYSKESKUKSEN KIRJOITTAMAT LÄÄKÄRINTODISTUKSET: Sairauskassa korvaa 75 % sairaalan tai terveyskeskuksen kirjoittamista lääkärintodistuksista, jos ne on kirjoitettu SVL:n mukaista etuutta varten.

KORVAUKSEN HAKEMINEN

Korvauksen hakemiseen tarvitaan alkuperäinen lasku sekä merkintä maksusta. Kun korvaushakemus sisältää Kelan-korvauksen tarvitaan kuitin lisäksi tarvittavat Kelan lomakkeet sekä korvaushakemus. Erillistä kuittia ei tarvitse tulostaa vaan merkintä maksusta riittää. Kokonaan korvattavat poliklinikka- ja terveyskeskusmaksut voi toimittaa sairauskassaan maksamattomina.

Hakuaika on kuusi kuukautta. Toimiston ollessa kiinni, voit pudottaa korvaushakemukset kassan postiluukkuun.

EI KORVATTAVIA KUSTannuksia

 • sairausvakuutuslain mukaan ei-korvattavat lääkkeet
 • laitoksessa hoitotoimenpiteen yhteydessä annettujen lääkkeiden kustannukset (esim. kortisonipistoksen yhteydessä)
 • kotihoito
 • toimistomaksut
 • laitosmaksut
 • laboratoriotutkimusten näytteenottomaksut
 • hierojan antama hoito
 • C- ja E-lääkärinlausunnot
 • ajokorttitodistukset