KORVAUKSET

 • Lääkärinpalkkiot 60 %, enintään 400 euroa hoitokerralta
 • Peruskorvattavat lääkkeet 75 %
 • Alemmat erityiskorvattavat lääkkeet 75 %
 • Ylemmät erityiskorvattavat lääkkeet 100 %
 • Alkuomavastuuseen kuuluvat lääkkeet 75 %
 • Tutkimus ja hoito 60 %, enintään 750 €/kalenterivuosi
 • Fysikaalinen hoito 50 %, enintään 400 €/kalenterivuosi
 • Sairaalamaksut 15 hoitopäivää/kalenterivuosi
 • Poliklinikkamaksut 100 %
 • Terveyskeskusmaksu 100 %
 • Päiväkirurgiamaksu 50 euroa
 • Hammashoito 60 % laskusta enintään 205 €/ kalenterivuosi (2 vuoden jäsenyys)
 • Silmälasit 60 % laskusta enintään 205 €/24 kk (2 vuoden jäsenyys)
 • Hautausavustus 200 euroa

korvauksista tarkemmin

 • LÄÄKÄRINPALKKIOT: Sairauskassa ei korvaa lääkäriasemien perimiä toimisto- ja poliklinikkamaksuja. Laitosmaksusta korvataan enintään 50 euroa.
 • LÄÄKEKORVAUKSET: Korvaus lasketaan viitehinnasta. Korvausta maksetaan SVL:n mukaan korvattavista lääkkeistä. Reseptilääkkeet, jotka eivät ole Kela-korvattavia eivät ole kassan sääntöjen mukaan korvattavia.
 • LÄÄKKEIDEN ALKUOMAVASTUU: Kassa korvaa lääkkeiden vuotuisesta alkuomavastuusta (50 euroa) 75 prosenttia. Asiakas maksaa itse alkuomavastuun apteekkiin ja pyytää laskelman lääkeostosta. Laskelma toimitetaan sairauskassaan korvauksen maksamista varten.
 • HAMMASHOITO: Sairauskassa korvaa hammashoidosta 2 vuotta kassan jäsenenä olleille 60 % ja maksimissaan 205 euroa/kalenterivuosi. Hammashoitoon kuuluvat myös hampaiden poistot sekä protetiikkaan liittyvät hoidot. Hammaslääkärin ottamat röntgenkuvat eivät kuluta hammasrahaa vaan ne korvataan tutkimuksen ja hoidon mukaan (60 %). Sairauskassa ei korvaa toimisto-/palvelumaksuja.
 • SILMÄLASIT: Sairauskassa korvaa silmälaseista ja vahvuuksilla olevista aurinkolaseista 2 vuotta kassan jäsenenä olleille 60 % ja maksimissaan 205 euroa 24 kuukauden välein. Korvauksen hakemiseen tarvitaan optikolta saatu kuitti, josta näkyy asiakkaan nimi. Optikon tekemiä näöntarkastuksia ei korvata. Silmälasirahaa vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen. Korvaussummat ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasihankinnan osalta.
 • TUTKIMUS JA HOITO: Tutkimukseen ja hoitoon katsotaan kuuluvaksi mm. lääkärin määräämät laboratoriokokeet, röntgenkuvat ja magneettikuvat. Korvauksen saamiseksi tarvitaan lääkärin lähete.
 • FYSIKAALINEN HOITO: Kassa korvaa 50 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta. Hierontaa ei korvata.
 • SAIRAALAHOITO: Sairauskassa korvaa sairaalan hoitopäivä 15 hoitopäivää/kalenterivuosi.
 • POLIKLINIKKA- JA TERVEYSKESKUSMAKSUT: Sairauskassa korvaa poliklinikka- ja terveyskeskusmaksut kokonaan. Voit toimittaa ko. maksut sairauskassaan maksamattomina, jolloin sairauskassa suorittaa maksun suoraan maksunsaajalle.
 • PÄIVÄKIRURGIA: Kassa korvaa päiväkirurgiasta 50 euroa. Päiväkirurgialaskut täytyy siis aina maksaan ensin itse.
 • HAUTAUSAVUSTUS: Hautausavustuksen saamiseksi täytetään hautausavustusanomus ja liitteeksi tarvitaan virkatodistus (kopio esim. perunkirjoitusta varten hankitusta virkatodistuksesta riittää).
 • SAIRAALAN TAI TERVEYSKESKUKSEN KIRJOITTAMAT LÄÄKÄRINTODISTUKSET: Sairauskassa korvaa 60 % sairaalan tai terveyskeskuksen kirjoittamista lääkärintodistuksista, jos ne on kirjoitettu SVL:n mukaista etuutta varten.
 • KORONAVIRUSTUTKIMUKSET JA -VASTA-AINETUTKIMUKSET: lääkärin allekirjoittamalla tutkimus- ja hoitomääräyksellä (SV3) korvataan 60 %.

KORVAUKSEN HAKEMINEN

Korvauksen hakemiseen tarvitaan alkuperäinen lasku sekä merkintä maksusta. Kun korvaushakemus sisältää Kelan-korvauksen tarvitaan kuitin lisäksi tarvittavat Kelan lomakkeet sekä korvaushakemus. Erillistä kuittia ei tarvitse tulostaa vaan merkintä maksusta riittää. Kokonaan korvattavat poliklinikka- ja terveyskeskusmaksut voi toimittaa sairauskassaan maksamattomina.

Hakuaika on kuusi kuukautta. Toimiston ollessa kiinni, voit pudottaa korvaushakemukset kassan postiluukkuun.

EI KORVATTAVIA KUSTannuksia

 • sairausvakuutuslain mukaan ei-korvattavat lääkkeet
 • kotihoito
 • toimistomaksut
 • laboratoriotutkimusten näytteenottomaksut
 • hierojan antama hoito
 • C- ja E-lääkärinlausunnot
 • ajokorttitodistukset
 • ambulanssimatkojen omavastuut
 • yksityiset leikkaukset, yksityinen syöpähoito

MUUTOKSENHAKU VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTAAN

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ratkaisusuositusta koskeva pyyntö on toimitettava työpaikkakassan tai Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon päätöksestä. Jollei muuta näytetä, jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen postituspäivästä lukien.

Yleistä:

FINE:n Vakuutus ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINE:n Vakuutus ja rahoitusneuvonta (ja Vakuutuslautakunta) antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

Osoite:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki puh. 09 6850 120 sähköposti: info@fine.fi www.fine.fi Vakuutuskassan lisäetuutta koskevan päätöksen voi saattaa yleisen alioikeuden tutkittavaksi.

Kääntyminen Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puoleen:

Yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan voi ottaa soittamalla puhelinneuvontaan, täyttämällä sähköisen yhteydenottolomakkeen, lähettämällä kirjeitse allekirjoitetun yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä.

Kun otat yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, käytettävissä on oltava tai kirjeeseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • kysymyksessä oleva vakuutusasia
 • päätös, josta haluat valittaa
 • miltä osin ja millä perusteella olet tyytymätön päätökseen
 • omat tarkat yhteystietosi, myös puhelinnumero päivisin
 • älä lähetä kuitteja, laskuja tms. alkuperäisinä