TELJÄN SAIRAUSKASSA

Teljän sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii vakuutettujensa kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Muut vakuutetut ovat vakuutettuja ainoastaan lisäetuuksien osalta.

Kassan vakuutettuja ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat työntekijät sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (kassan säännöt kohta 4). Vakuutussuhde on pakollinen.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat työnantajat ovat: Valmet Technologies Oy, Enersense Offshore Oy , Simsotec Oy, BMH Works Oy, Raiha Hydraulics Oy, Suisto Engineering Oy, Valta Works Oy ja ne entiset Auramarine Oy:n työntekijät, jotka kesäkuussa 2014 yrityskaupan yhteydessä ovat siirtyneet Steel Master Marine Oy:n palvelukseen ja ne entiset Technip Offshore Finland Oy:n työntekijät, jotka huhtikuussa 2015 ovat siirtyneet Inspecta Oy:n palvelukseen sekä ne entiset Optimaint Oy:n työntekijät, jotka ovat 1.4.2023 siirtyneet Quant Finland Oy:n palvelukseen.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, josta kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesta. Toimitusjohtajana toimii Elina Kaseva,

Kassan lääketieteellisinä asiantuntijoina eli asiantuntijalääkäreinä toimivat Kelan asiantuntijalääkärit.