TELJÄN SAIRAUSKASSA

Teljän sairauskassa on työpaikkakassa, joka huolehtii jäsentensä kaikki sairausvakuutus- ja lisäetuuskorvausasiat. Ulkojäsenet ovat vakuutettuja ainoastaan lisäetuuksien osalta.

Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat työsuhteessa työnantajaan olevat työntekijät sekä eläkeläiset tietyin rajoituksin (kassan säännöt §4). Jäsenyys on pakollinen.

Kassan toimintapiiriin kuuluvat työnantajat ovat: Valmet Technologies Oy, Pori Offshore Constructions Oy , Simsotec Oy, Rauma Works Oy, Raiha Hydraulics Oy, Optimaint Oy, Suisto Engineering Oy, Valta Works Oy ja ne entiset Auramarine Oy:n työntekijät, jotka kesäkuussa 2014 yrityskaupan yhteydessä ovat siirtyneet Steel Master Marine Oy:n palvelukseen sekä ne entiset Technip Offshore Finland Oy:n työntekijät, jotka huhtikuussa 2015 ovat siirtyneet Inspecta Oy:n palvelukseen.

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä, josta kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesta. Kassanjohtajana toimii Elina Kaseva,

Kassan lääketieteellisinä asiantuntijoina eli asiantuntijalääkäreinä toimivat Kelan asiantuntijalääkärit.