POIKKEUKSIA TOIMISTON AUKIOLOAJOISSA

Joulukuussa kassan toimisto on suljettu seuraavina aikoina:

15.12.2020 klo 9.00-12.00

23.12.2020-3.1.2021

JÄSENMAKSULASKUT

Vuoden 2021 jäsenmaksulaskut postitetaan joulukuun alkupuolella. Toistuvaismaksuissa voit edelleen käyttää tammikuun laskun viitenumeroa. E-lasku ei ole käytettävissä.

Lomautetun jäsenmaksu

Lomautettuna olevan Teljän sairauskassan jäsenen on suoritettava kassalle lomautusajan jäsenmaksu, joka on 15 euroa kahden viikon palkattomalta jaksolta.

Maksu suoritetaan kassan pankkitilille FI77 5700 0220 0486 17 neljän viikon erissä takautuvasti. Tällä menettelyllä varmennetaan toteutunut lomautusaika.

Sairauskassa seuraa jäsenmaksujen suorituksia ja lähettää pankkisiirron, kun rästejä on kertynyt vähintään 50 euroa. Maksun pakollisuudesta johtuen sairauskassalla on laiminlyöntitapauksissa velvollisuus ryhtyä perintätoimiin.

koronavirustutkimusten ja vasta-ainetutkimusten korvaaminen 1.4.2020 alkaen

Koronavirustutkimus sekä Korona-vasta-ainetutkimukset ovat Kelan korvattavia 1.4.2020 alkaen. Saat korvauksen tutkimuksesta, joka on tehty 1.4.2020 tai sen jälkeen. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys (SV3). Lääkärin lähete on voitu antaa myös etäkonsultaationa.

Sairauskassa korvaa tutkimuksista yo. edellytyksillä 75 %

MUUTOS PORIN PERUSTURVAN LASKUTUKSEEN

Porin perusturvan ja Satasairaalan potilastietojärjestelmät yhdistyvät 25.4.2020 lukien. Tästä aiheutuu muutoksia myös Porin perusturvan laskutukseen.

Porin kaupungin tiedotteen mukaan jatkossa perusturva ei toimita asiakkaidensa laskuja suoraan näiden sairauskassoille vaan ne lähetetään asiakkaalle itselleen. Sairauskassan maksaman korvauksen saadakseen, asiakkaan tulee toimittaa laskunsa itse omaan sairauskassaansa.

MUUTOKSIA KASSAN SÄÄNTÖIHIN 1.1.2020 ALKAEN

Finanssivalvonta on vahvistanut marraskuun kassankokouksen päättämät muutokset kassan sääntöihin. Apuvälineitä ei enää korvata 1.1.2020 alkaen. Yksityisten puolen lääkäriasemien laitosmaksuista korvataan 1.1.2020 alkaen enintään 50 euroa (ei koske toimistomaksuja).

vuotuinen alkuomavastuu

Teljän sairauskassa korvaa vuotuisesta alkuomavastuusta (50 euroa) edelleen 75 %. Kun käyt apteekissa, pyydä ostosta laskelma ja toimita se kassakuitin kanssa sairauskassaan korvauksen maksamista varten.

JÄSENMAKSU PALKATTOMAN LOMAN AJALTA

Sairauskassan hallitus on kumonnut aikaisemman toimintaohjeensa koskien pitkällä palkattomalla sairaus- tai vanhempainlomalla olevien jäsenten jäsenmaksua. 1.9.2018 alkaen toimitaan sairauskassan sääntöjen 7 pykälän mukaan eli jos jäsen on pitkällä (yli kuukauden kestävällä) palkattomalla sairauslomalla, vanhempainvapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen on maksettava jäsenmaksua 35 euroa /kk säilyttääkseen oikeutensa kassan maksamiin lisäetuuksiin.

Ellei jäsen halua maksaa yo. jäsenmaksua, hänen on anottava maksuvapautta palkattoman loman ajaksi eikä hänellä ole tällöin oikeutta kassan lisäetuuksiin maksuvapautuksen aikana.

Ole yhteydessä sairauskassan toimistoon, jos haluat anoa maksuvapautta.

jäsenetu synsamilta

Synsam tarjoaa sairauskassan jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen seuraavat alennukset:
Silmälaseista -30%
Aurinkolaseista -25%
Piilolinsseistä -25%
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Edut myönnetään Synsamilla, kun asioinnin aluksi mainitsee Teljän sairauskassan.