KOKOUSKUTSU

Teljän sairauskassan varsinainen marraskuun kassankokous pidetään keskiviikkona 6.11.2019 klo 17.00 Miittinkissä, Pohjoispuisto 4, Pori.

Kokouksessa käsitellään:

  • - kassan sääntöjen 33 § määrätyt kassankokouksessa käsiteltävät asiat
  • - hallituksen esityksen kassan sääntöjen 2,4,7,7a,9,11,12,13,19 ja 27 muuttamiseksi
  • - §4: 2 työnantajaa pois toimintapiiristä
  • - §12: apuvälineiden ja kynsien ureahoidon korvaaminen
  • - muissa pykälissä muutos on kieliasun selkiyttämisessä

Sääntömuutokset ovat nähtävinä viikkoa ennen kassankokousta sairauskassan toimistossa (Pohjoispuisto 4) kassan aukioloaikoina.

vuotuinen alkuomavastuu

Teljän sairauskassa korvaa vuotuisesta alkuomavastuusta (50 euroa) edelleen 75 %. Kun käyt apteekissa, pyydä ostosta laskelma ja toimita se kassakuitin kanssa sairauskassaan korvauksen maksamista varten.

ilmarisen eläkeläisten jäsenmaksuperintä 1.1.2019 alkaen

Vakuutusyhtiö Ilmarinen sanonut irti jäsenmaksuperintäsopimuksen Teljän sairauskassan kanssa eikä enää peri ja tilitä jäsenmaksua sairauskassalle 1.1.2019 alkaen.

Toistuvaissuorituksessa voi käyttää tammikuun laskusta löytyvää viitenumeroa.


JÄSENMAKSU PALKATTOMAN LOMAN AJALTA

Sairauskassan hallitus on kumonnut aikaisemman toimintaohjeensa koskien pitkällä palkattomalla sairaus- tai vanhempainlomalla olevien jäsenten jäsenmaksua. 1.9.2018 alkaen toimitaan sairauskassan sääntöjen 7 pykälän mukaan eli jos jäsen on pitkällä (yli kuukauden kestävällä) palkattomalla sairauslomalla, vanhempainvapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen on maksettava jäsenmaksua 35 euroa /kk säilyttääkseen oikeutensa kassan maksamiin lisäetuuksiin.

Ellei jäsen halua maksaa yo. jäsenmaksua, hänen on anottava maksuvapautta palkattoman loman ajaksi eikä hänellä ole tällöin oikeutta kassan lisäetuuksiin maksuvapautuksen aikana.

Ole yhteydessä sairauskassan toimistoon, jos haluat anoa maksuvapautta.

LOMAUTETUN JÄSENMAKSU

Lomautettuna olevan Teljän sairauskassan jäsenen on suoritettava kassalle lomautusajan jäsenmaksu, joka on 15 euroa kahden viikon palkattomalta jaksolta.

Maksu suoritetaan kassan pankkitilille FI77 5700 0220 0486 17 neljän viikon erissä takautuvasti. Tällä menettelyllä varmennetaan toteutunut lomautusaika.

Sairauskassa seuraa jäsenmaksujen suorituksia ja lähettää pankkisiirron, kun rästejä on kertynyt vähintään 50 euroa. Maksun pakollisuudesta johtuen sairauskassalla on laiminlyöntitapauksissa velvollisuus ryhtyä perintätoimiin.

jäsenetu synsamilta

Synsam tarjoaa sairauskassan jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen seuraavat alennukset:
Silmälaseista -30%
Aurinkolaseista -25%
Piilolinsseistä -10%
Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
Edut myönnetään Synsamilla, kun asioinnin aluksi mainitsee Teljän sairauskassan.