kokouskutsu

Teljän sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 15.30 sairauskassan toimistossa, Pohjoispuisto 4, Pori

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys kassan sääntöjen kohdan 4 muuttamiseksi (toimintapiiriin 2 uutta yritystä yritysjärjestelyn johdosta).

Hallitus

TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ 2023

Sairauskassan toimiston asiakaspalveluajat 1.5.-31.8.2023:

Tiistaisin klo 9.00-12.00 ja 14.00-15.00

Perjantaisin klo 9.00-12.00

HUOM! TOIMISTO ON SULJETTU 10.7.-30.7.2023

Korvaushakemukset voi jättää postilaatikkoon.

alennus hammaslääkäriasemalta

Hammaslääkäriasema IsoKarhun Hammas tarjoaa Teljän sairauskassan jäsenille 7 % alennuksen perushammashoidon kustannuksista. Toimisto- tai palvelumaksua ei peritä sairauskassan jäseniltä.

Todenna jäsenyytesi Kela-kortilla tai ulkojäsenkortilla.

muutoksia sairauskassan sääntöihin 1.1.2023

Finanssivalvonta on vahvistanut marraskuun kassankokouksessa 23.11.2022 hyväksytyt sääntömuutokset tulemaan voimaan 1.1.2023 alkaen. Säännöt on uudistettu kokonaisuudessaan vastaamaan eläkesäätiö ja eläkekassalakia (946/2021) sekä vakuutuskassalakia (948/2021).

Kela-korvausten poistumisesta johtuen sairauskassan korvauksiin on myös tehty muutoksia seuraavasti:

  • Lääkärinpalkkiot: 60 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden hoito silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. Korvaus on enintään 400 euroa hoitokerralta. Leikkauksen ja siihen verrattavan toimenpiteen lääkärinpalkkiota ei edelleenkään korvata.
  • Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito: 60% lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista ja radiologisista tutkimuksista. Lisäetuuskorvaus on enintään 750 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti
  • Fysioterapia: 50 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta peritystä maksusta. Lisäetuuskorvaus on enintään 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
  • Hautausavustus: 200 euroa

Koska tutkimukseen ja hoitoon sekä fysioterapiaan on tullut vuotuiset enimmäismäärät, sairauskassan osuus on itse haettava sairauskassasta eikä sitä enää voida vähentää suoraan laitoksessa.

YKSITYISEN SAIRAANHOIDON HOITO- JA TUTKIMUSKORVAUSTEN MUUTOKSET VOIMAAN 1.1.2023

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote:

Kela-korvauksiin tehdyillä muutoksilla nykyaikaistetaan sairausvakuutuslakia sekä ohjataan rahoitusta hyvinvointialueille. Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten säästöt kohdentuvat yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen tutkimusten ja hoidon korvauksiin ja lääkärinpalkkioiden korvauksiin. Säästötoimenpiteet eivät kohdistu hammashoitoon tai mielenterveyspalveluihin.

Jatkossa kaikki yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynnit korvataan tasasuuruisesti lukuun ottamatta psykiatrian ja erikoishammaslääkärin vastaanottokäyntejä, jotka korvataan jatkossakin erikoistaksan perusteella.

Lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Jatkossa vain hammaslääkärin, psykiatrian erikoislääkärin ja suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat korvattavia. Myös psykologin tutkimukset ovat korvattavia. Kela-korvausten piiristä poistuvat myös sairaanhoitajan antama hoito, fysioterapia, valohoito ja lymfahoito

Laki tulee voimaan 1.1.2023

vakuutusmaksulaskut

Vakuutuskassalain uudistuksen vuoksi, jäsenmaksulaskuja kutsutaan vakuutusmaksulaskuiksi.

Vuoden 2023 vakuutusmaksulaskut postitetaan joulukuun alkupuolella. E-lasku ei ole käytettävissä. Toistuvaismaksun viitteen löydät laskujen mukana tulevasta kirjeestä.

posti siirtyy vuoropäiväjakeluun

Posti on ilmoittanut siirtyvänsä vuoropäiväjakeluun Porin seudulla 1.10.2022 alkaen. Jatkossa posti jaetaan ensimmäisellä viikolla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja seuraavalla viikolla tiistaisin ja torstaisin.

Jakelumuutos vaikuttaa suoraan postilla tulevien korvaushakemusten käsittelyaikaan, joka kannattaa huomioida.

vuotuinen lääkkeiden alkuomavastuu

Teljän sairauskassa korvaa vuotuisesta lääkkeiden alkuomavastuusta (50 euroa) edelleen 75 %. Kun käyt apteekissa, pyydä ostosta laskelma ja toimita se kassakuitin kanssa sairauskassaan korvauksen maksamista varten.

e-passi ja sairauskassan korvaus

Sairauskassa korvaa sairaanhoidonkustannuksia (esim. hammashoito) vain niiltä osin kuin asiakas on itse maksanut. Mikäli kustannus on maksettu kokonaisuudessaan työnantajan tarjoamalla ePassilla, ei sairauskassalle jää korvattavaa.

Jos maksat hammashoidon kokonaisuudessaan ePassilla, pyydä hammaslääkäriasemaa vähentämään kelakorvaus ennen veloitusta ePassilta.

Lomautetun jäsenmaksu

Lomautettuna olevan Teljän sairauskassan jäsenen on suoritettava kassalle lomautusajan jäsenmaksu, joka on 15 euroa kahden viikon palkattomalta jaksolta.

Maksu suoritetaan kassan pankkitilille FI77 5700 0220 0486 17 neljän viikon erissä takautuvasti. Tällä menettelyllä varmennetaan toteutunut lomautusaika.

Sairauskassa seuraa jäsenmaksujen suorituksia ja lähettää pankkisiirron, kun rästejä on kertynyt vähintään 50 euroa. Maksun pakollisuudesta johtuen sairauskassalla on laiminlyöntitapauksissa velvollisuus ryhtyä perintätoimiin.

koronavirustutkimusten ja vasta-ainetutkimusten korvaaminen 1.4.2020 alkaen

Koronavirustutkimus sekä Korona-vasta-ainetutkimukset ovat Kelan korvattavia 1.4.2020 alkaen. Saat korvauksen tutkimuksesta, joka on tehty 1.4.2020 tai sen jälkeen. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys (SV3). Lääkärin lähete on voitu antaa myös etäkonsultaationa.

Sairauskassa korvaa tutkimuksista yo. edellytyksillä 75 %

MUUTOS PORIN PERUSTURVAN LASKUTUKSEEN

Porin perusturvan ja Satasairaalan potilastietojärjestelmät yhdistyvät 25.4.2020 lukien. Tästä aiheutuu muutoksia myös Porin perusturvan laskutukseen.

Porin kaupungin tiedotteen mukaan jatkossa perusturva ei toimita asiakkaidensa laskuja suoraan näiden sairauskassoille vaan ne lähetetään asiakkaalle itselleen. Sairauskassan maksaman korvauksen saadakseen, asiakkaan tulee toimittaa laskunsa itse omaan sairauskassaansa.

JÄSENMAKSU PALKATTOMAN LOMAN AJALTA

Sairauskassan hallitus on kumonnut aikaisemman toimintaohjeensa koskien pitkällä palkattomalla sairaus- tai vanhempainlomalla olevien jäsenten jäsenmaksua. 1.9.2018 alkaen toimitaan sairauskassan sääntöjen 7 pykälän mukaan eli jos jäsen on pitkällä (yli kuukauden kestävällä) palkattomalla sairauslomalla, vanhempainvapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen on maksettava jäsenmaksua 35 euroa /kk säilyttääkseen oikeutensa kassan maksamiin lisäetuuksiin.

Ellei jäsen halua maksaa yo. jäsenmaksua, hänen on anottava maksuvapautta palkattoman loman ajaksi eikä hänellä ole tällöin oikeutta kassan lisäetuuksiin maksuvapautuksen aikana.

Ole yhteydessä sairauskassan toimistoon, jos haluat anoa maksuvapautta.

fysios oy:n valtakunnallinen ajanvarauslinkki

Fysios Oy on julkaissut valtakunnallisen ajanvarauslinkin fysioterapiaan sairauskassan jäsenille. Kassan jäsenet voivat hakea (postinumerolla tai paikkakunnan nimellä) lähinnä olevan fysioterapia toimipisteen.

Pääset ajanvaraukseen täältä