VAKUUTUSSUHDE

VAKUUTETTU

 • Vakuutusmaksu on 1,7 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 15 euroa kahden viikon jaksolta
 • Vakuutussuhde on pakollinen

MUU VAKUUTETTU (ULKOJÄSEN)

 • Ulkojäsenenvakuutusmaksu on 37,50 euroa kuukaudessa
 • Ulkojäseneksi pääsemiseksi edellytetään 57 vuoden ikää ja vähintään 18 vuotta vakuutussuhdetta sairauskassassa.
 • Ulkojäsenillä on oikeus vain kassan maksamiin lisäetuuksiin
 • Ulkojäsenen Kela-kortissa ei ole mainintaa sairauskassasta.
 • Apteekissa, lääkäritaloissa, hammaslääkärissä ja fysioterapeutilla asioidessaan ulkojäsen antaa aina vähentää Kela-korvauksen ja hakee saamillaan kuiteilla lisäetuutta sairauskassasta.
 • Apteekissa asioidessa pyydä laskelma lääkeostosta kassakuitin liitteeksi
 • Ulkojäsenyyttä on haettava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä
 • Ulkojäsenen jäsenyys on vapaaehtoista
 • Terveystalossa asioidessa näytä kassasta saamaasi ulkojäsen-kortti, jolloin maksat vain omavastuun ja Terveystalo laskuttaa sairauskassaa.

ELÄKELÄISvakuutettu

 • Eläkkeellä olevan vakuutusmaksu on 37,50 euroa kuukaudessa
 • Osa-aikaeläkeläiset maksavat palkasta perittävän vakuutusmaksun lisäksi osaeläkeprosentin suuruisen osan eläkeläisten vakuutusmaksusta
 • Eläkeläisjäsenyyteen vaaditaan 18 vuoden kassan vakuutussuhde
 • Eläkeläisjäsenen jäsenyys on vapaaehtoista